எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு

Monday, September 12, 2011

அரசியல் பணியில் காங்கிரஸ் தொண்டன் காமராஜ் -அறிய புகைப்படம்


எளிமைக்கு உதாராணம் காமராஜர். காலில் செருப்பு கூட இல்லாம அரசியல் பணிசெய்கிறார் கர்மவீரர் காமராஜர் அவர்கள். சுய நலமே இல்லாமல் பொது நலத்தோடு ஒருவன் இருந்தான் என்றால் அவன் பெயர் காமராஜ் ஆக மட்டும் தான் இருக்கும்.

No comments: