எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு

Friday, May 21, 2010

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் நினைவு நாள்

அமரர் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் 19 ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று. அவரின் நினைவு நாளான இன்று ஒரு நிமிடமவுன அஞ்சலி செலுத்துவோம்

No comments: