எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு

Wednesday, December 17, 2014

காங்கிரஸ் கட்சியின் சித்தாந்தம்

1. மதசார்பற்ற அரசியல்
2. பாராளுமன்ற ஜனநாயகம்
3. எல்லோரையும் உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சி
4. சிறந்த நேர்மையான அரசு நிர்வாகம்
5. வன்முறையில்லாத அரசியல்

No comments: